PREP-Kurser

Hvad er og hvorfor prep?
PREP© er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. PREP står for
Prevention and Relationship Enhancement Program -et forebyggende og relationsudviklende program.

PREP-konceptet er baseret på omfattende forskning primært ved Denver University.
PREP er værdibaseret, men uafhængig af religion og politik.

PREP-parkurser giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation
og konfl iktløsning. Kurserne indeholder undervisning i kommunikation og gennemgår
forskellige relevante emner.

Prep og forskning
PREP er baseret på næsten 30 års forskning i, hvad der skaber bedre relationer.
PREP-konceptet kan hjælpe par til at bygge sundere
forhold og bidrage til at familier trives bedre.

Studier har vist, at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for
at forblive i parforholdet end par, der ikke får denne viden og træning. PREP-konceptet bliver vurderet til at være blandt de bedst anvendelige ud fra sammenlignelige resultatundersøgelser. Opfølgningsundersøgelser har vist, at de, der har gennemgået PREP, har det signifi kant bedre med henblik på tilfredshed i relationen, lavere problemintensitet, mere positiv interaktion og bedre kommunikationsfærdigheder. I en tysk opfølgningsundersøgelse (1998) havde par der havde gennemgået PREP 5 år senere en skilsmisserate på 4%, mens en kontrolgruppe, som ikke havde været på PREP-kursus, havde en skilsmisserate på 24%.

Undervisningstemaer

Her kan du læse om nogle centrale temaer, der gennemgås på parkurserne.

Læs mere

Bliv en bedre kæreste

Er du en god kæreste? Hvis ikke, så tag et kursus. Brug en weekend sammen med din kæreste – og lær det.

Læs mere